Diagnoser

Selektiv Mutisme.

Endelig har jeg fått journalen fra innleggelsen på utredningsposten i tønsberg, post 5.
Jeg har visst noen diagnoser jeg ikke har fått vite om, ja. Denne gangen velger jeg å fortelle litt om Selektiv Mutisme, en diagnose jeg tydeligvis har fått.

Selektiv mutisme er en sosial angstlidelse hvor vedkommende har taleevne og snakker som alle andre, men ikke klarer å prate i visse situasjoner. De som lider av selektiv mutisme har ofte problemer med å omgå andre sosialt og snakke om følelser. Hvis man ikke får behandling er det vanlig at det senker personens selvtillit og selvbilde, og kan utvikle depresjoner og ensomhet. Den manglende evnen til å kommunisere skaper ofte frustrasjon og hjelpesløshet.
Begrepet selektiv mutisme kommer av selection som betyr utvelgelse og mutism som betyr taushet eller stumhet. 

[Foreslåtte etiologiske faktorer er sosial angst, immigrasjon, vage språkvansker og vansker med auditiv prosessering, nevrologiske utviklingsproblemer, motoriske utviklingsforsinkelser, pre/perinatal skade.]

Fobi mot å snakke
Gjennom sine intervjuer og observasjoner av barn og unge med selektiv mutisme, og gjennom intervjuer med lærerne og foreld-rene, har Heidi Omdal funnet at selektiv mutisme kan dreie seg om en slags fobi mot å snakke, mer enn en sosial angst.

All info er googlet.
En interresang link om Selektiv Mutisme er denne; http://saf.uis.no/nyheter/article2059-667.html

Uspesifisert psykose.

Jeg har visst en diagnose – som jeg ikke visste om, vel og merke. Og den fikk jeg da jeg var lagt inn på post 5. Jeg syns det er helt utrolig at de ikke informerer om at de setter en diagnose. Jeg fikk vite det IDAG, på ansvarsgruppe møte. Og dèt er ikke ok..

Har fått sånn hentelapp for spesialpost, så jeg regner med det er journalen fra oppholdet mitt fra post 5, så jeg gleder meg til å se hva det står om meg, og om jeg har fler diagnoser jeg ikke visste om.

Så da har jeg diagnosen Uspesifisert Psykose, tror iallefall det var det det het.

TOTALT BESØKENDE
På Lineffs.com ~
Denne måneden ~
Denne uken ~
I dag ~
Online nå ~

Peach & Meg

- bilde kommer senere -
♥ The forbidden candy is the sweetest. ♥

Jeg smiler aldri mer, enn når jeg har det som værst.
Merker på en arm,
som kart over et liv ,
du selv har valgt å leve,
i svart hvitt- negativ.

Skalpell, barberblad, kniv ,
speilbit, glass og salt
redskaper til smerte,
som en lydløs straff for alt.

Dine pinsler er private,
det synes du å mene,
men jeg vil så gjerne hjelpe,
så du slipper gå alene.

Presset fra en selv,
er den tyngste bør å bære,
håp og tusen drømmer drømt,
om alt du ønsket være.

Men hør meg, kjære søster,
på det jeg har å si,
du trenger ikke streve,
for du er alt du vil bli .

Det er knivens skarphet,
som gjør dronningen til narr ,
for du har all verdens styrke ,
men du bruker den på arr.