Innleggelse

Beskyttet: Bak lukkede dører.

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Schizoaffektiv lidelse.

Hei!

Som noen av dere vet, så har jeg en diagnose som heter Schizoaffektiv lidelse. Så jeg tenkte å skrive litt om hva det innebærer og litt forskjellig info.

Schizoaffektiv lidelse er en psykiatrisk diagnose som beskriver en psykisk lidelse karakterisert ved tilbakevendede episoder med elevert eller depressivt humør, eller ved samtidig elevert og depressivt humør, som veksler med, eller oppstår samtidig med sanseforvregninger.

Generelle kjennetegn
Schizoaffektiv lidelse rammer vanligvis kognisjon og følelse. Hørselshallusinasjoner, paranoide, bisarre vrangforestillinger, eller forstyrrelser i tale og tanke, med betydelige sosiale og arbeidsrelaterte vanskeligheter, er typisk. Inndelingen i den depressive og bipolare typen er basert på hvorvidt den rammede noen gang har hatt en manisk, hypomanisk eller blandet episode. Symptomene starter vanligvis i tidlig voksenalder, ofte mellom 16- og tredveårsalder, mens diagnostisering før 13-årsalder er sjeldent.
Diagnosen er basert på pasientens selvrapporterte erfaringer og observerte oppførsel. Ingen nåværende laboratorietester av schizoaffektiv lidelse eksisterer. Som gruppe har personer med schizoaffektiv lidelse bedre prognose enn personer med schizofreni, men verre eller omtrent samme prognose enn personer med bipolar lidelse.
Genetikk, tidlig utvikling, nevrobiologi, psykologiske og sosiale prosesser er viktige medvirkende faktorer. Noen rekreasjons- og reseptmedisiner kan utløse eller forverre symptomer. Ny forskning fokuserer på den nevrobiologiske rollen, men ingen enkel organisk årsak er funnet.

Behandling er antipsykotisk medisin kombinert med stemningsstabiliserende medisiner eller antidepressiva, eller begge. Psykoterapi og faglig og sosial-psykiatrisk rehabilitering er også viktig for bedring. Ved tilfeller der det er en risiko for en selv eller andre, kan korte ufrivillige sykehusinnleggelser være nødvendig.
Mennesker med schizoaffektiv lidelse er trolig utsatt for komorbide tilstander, inkludert angstlidelser og rusmisbruk. Sosiale problemer som arbeidsledighet over lengre tid, fattigdom og hjemløshet, er vanlig. Gjennomsnittlig levealder for personer med lidelsen er kortere enn personer uten, på grunn av økte fysiske helseproblemer og en høyere selvmordsfrekvens.

Kjennetegn og symptomer
Schizoaffektiv lidelse begynner vanligvis i sen ungdom og tidlig voksenalder, selv om det har blitt diagnostisert (veldig sjeldent) i barndommen. Disse er kritiske perioder i en persons sosiale og faglige utvikling som kan bli alvorlig avbrutt av sykdomsutløsningen.
Schizoaffektiv lidelse er en psykisk sykdom karakterisert ved tilbakevendende episoder med humørsvigninger og psykose. Psykose er definert som paranoia, vrangforestillinger og hallusinasjoner. Humørsvigninger er definert som perioder med klinisk depresjon, blandede episoder og maniske episoder. Mennesker med lidelsen kan erfare psykotiske symptomer før, under eller (vanligvis) etter deres depressive, blandede eller maniske episoder.
Lidelsen tenderer å være vanskelig å diagnostisere fordi symptomene ligner andre lidelser med elevert humør og psykotiske symptomer som bipolar lidelse med psykotiske innslag, tilbakevendende depresjon med psykotiske innslag og schizofreni.
Det er mange likheter mellom schizoaffektiv lidelse, schizofreni, bipolar lidelse med psykotiske innslag og tilbakevendende depresjon med psykotisk innslag. Hovedlikheten er at det i alle tre lidelser oppstår psykose samtidig med humørsvigninger.

Diagnose
Diagnosen er basert på personens selvrapporterte opplevelser samt avvik i adferd rapportert av familiemedlemmer, venner eller kolleger, til en psykiater, psykiatrisk sykepleier, sosionom eller klinisk psykolog i en klinisk vurdering. En liste med kriterier må oppfylles for å bli diagnostisert. Dette avhenger både av tilstedeværelsen og varigheten av visse tegn og symptomer.
Som omtalt ovenfor er det flere psykiske lidelser som kan ha et tilsvarende omfang av psykotiske symptomer. Disse er bipolar lidelse med psykotiske trekk, depresjon med psykotiske trekk, schizofreni, rusutløst psykose, kort rusindusert psykose og schizofreniform lidelse. Disse lidelsene må utelukkes før schizoaffektiv lidelse kan diagnostiseres.

Behandling
Behandling av schizoaffektiv lidelse består av en kombinasjon av medisin, psykoterapi og psykososial rehabilitering fokusert på bedring eller symptommestring, avhengig av pasientens individuelle situasjon.
En autorisert psykiater kan skrive resept på (vanligvis kombinasjoner av) medisin til personen. Hver enkelt person reagerer forskjellig på medisiner. Medisiner som vanligvis brukes for å behandle schizoaffektiv lidelse er listet nedenfor.

Mot psykotiske symptomer er fortrinnsvis en, men noen ganger to nevroleptiske medisiner preskribert. Eksempler på nevroleptisk medisin inkluderer følgende:
Olanzapin (Zyprexa)
Risperidon (Risperdal)
Quetiapin (Seroquel)
Aripiprazol (Abilify)
Ziprasidon (Geodon)
Amisulprid (Solian)

Mot maniske symptomer kan stemningsstabiliserende medisiner bli preskribert sammen med nevroleptika. Eksempler er:
Litium
Carbamazepin (Tegretol)

Mot depresjon kan antidepressiva bli preskribert sammen med et nevroleptika. Eksempler er:
SSRI antidepressiva (inkluderer Prozac og Zoloft, blant andre)
Lamictal (stemningsstabiliserende med antidepressiv virkning)

Prognose
Personer med schizoaffektiv lidelse har generelt bedre prognose enn de med schizofreni, og omtrent den samme eller verre (den depressive undergruppen har den minst fordelaktige prognosen) enn de med bipolar lidelse. Det er viktig å notere seg at individuelle utfall kan være bedre enn de sitert ovenfor, siden disse prognosene er basert på statistiske gjennomsnittsverdier på en stor gruppe pasienter.
Som ved kroniske lidelser er medvillighet til medisiner viktig, spesielt siden mer enn en type medisin ofte blir preskribert. Psykiatrisk rehabilitering spiller en viktig rolle i å maksimere den enkeltes sjanse til å bedres, som kan resultere i en bedre prognose.

*Fant du dette innlegget interessant? JA/NEI?
*kjenner du noen med/har du denne diagnosen?
*har du noen spørsmål ang meg og denne diagnosen?

Her er det bare å komme med kommentarer og spørsmål 🙂

– Line Berg

Når noen nær deg blir psykisk syk.

Hva gjør du som pårørende/familie når en av dine forandrer seg og oppfører seg annerledes?

Ofte er det slik at den som er syk ikke vil ha hjelp fordi han mener det ikke feiler han noe og han vil bare være i fred. Du blir engstelig og sliten, og han begynner å true og blir sint hvis du maser. Ingenting skjer, og det kan gå lang tid hvor alt bare er vanskelig.
Det er viktig å forsøke å finne ut av hvordan det psykiske helsevesenet i kommunen der den syke bor er organisert. I kommunen kan de opplyse om hvem som er kommunelege og hvordan denne kan kontaktes. Ofte er det et kontor for psykisk helsevern i kommunen hvor de kan opplyse om hvordan du skal gå frem og hvordan du skal forholde deg.
Du kan si ifra om din bekymring til flere, både fastlege, politi og sosialkontor, og de kan igjen informere kommunelegen og be om en legeundersøkelse. Både du, naboer og venner kan også kontakte kommunelegen skriftlig eller muntlig og si ifra om bekymringene dere har.

– nærmeste pårørende har, etter loven om psykisk helsevern paragraf 3.1 rett til å be om av kommunelegen at det blir foretatt en undersøkelse av den som er syk.
– det er kun kommunelegen som kan fatte et vedtak at det skal utføres en såkalt «tvungen undersøkelse», for å finne ut om vilkårene til en tvangsinnleggelse er tilstede.
– før kommunelegen fatter tvangsvedtak skal både pasient og nærmeste pårørende underrettes og har rett til å uttale seg.
– kommunelegen skal fatte et vedtak både om det blir, eller ikke blir, en tvungen undersøkelse, og nærmeste pårørende har rett til å klage på vedtaket. (til fylkesmannen).
– dette gjelder om det er nærmeste pårørende som har begjært undersøkelsen. Er det andre offentlige instanser, som for eksempel sosialkontoret, som begjærer tvungen undersøkelse, og han som er syk ikke vil at pårørende skal vite om dette, da har ikke pårørende krav på å få beskjed.
– om pasienten ikke frivillig vil være med på en slik undersøkelse, kan den syke hentes. Undersøkelsen kan foretas hos fastlegen, på legevakten, av akutteamet, poliklinikken eller andre leger. Både kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten og andre kan hente til undersøkelsen, men må det brukes fysisk makt, er det kun politiet som kan hente.

akutt hjelp
Slike kontorer er kun åpne i hverdager og på dagtid, og dessverre oppstår det oftere kriser i helger og om nettene enn i åpningstidene. Hvis situasjonen plutselig blir akutt, og du blir engstelig for at noe virkelig er alvorlig, og kanskje farlig kan skje, så har du flere muligheter. Det skal blant annet finnes et akutteam i kommunen, som består av fagfolk og en lege tilknyttet teamet. De kan både ringes til og komme hjem og kan også gi råd og veiledning om hva du skal gjøre videre.
en som er blitt akutt syk og gjerne vil innlegges frivillig har selvfølgelig også krav på øyeblikkelig hjelp.
Det kan foreksempel dreie seg om en alvorlig depresjon med selvmordsfare.

Er det sen helg eller midt på natten, eller svært akutt, så kontakter du politiet og ber om hjelp, hvis han som er syk ikke vil ha hjelp. Politiet har plikt til å rykke ut, og de kan komme til stedet der den syke oppholder seg, og i følge politilovens paragraf 12 varsle en legevakt som kommer hjem, eller henter han og tar han med til legevakten.

– om han ikke åpner døren eller svarer, så sier loven at politiet kan «bane seg adgang til hus, rom eller lokale for å ettersøke bortkomne eller hjelpe syke, som antas å være ute av stand til å ta vare på seg selv, når omstendighetene gir grunn til å frykte at vedkommendes liv eller helse kan være truet.»

– politiet skal helst opptre i sivil og bruke nøytralt kjøretøy der det er mulig. Bare i farlige situasjoner skal det brukes håndjern. Det er kun politi som kan bruke makt og tvang i slike tilfeller.

– det arbeides for at ambulanse for psykisk syke skal benyttes, og det finnes allerede i bergen.

Hvis legevakten eller legen ser at situasjonen er akutt, er det lovbestemt at den syke kan få øyeblikkelig hjelp og bli tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus eller institusjon med én gang.
Både polititet og ambulanse skal kunne transportere pasienten til en psykiatrisk institusjon.
Pårørende kan også transportere den syke, men det er viktig å tenke sikkerhet for begge parter, og pårørende kan også bli med i politibil eller sykebil.

Kameratstotte.no

Nyttårsaften 09/10 VS 11/12

Her kommer bilder fra nyttårsaften 2009/10.

Bilde 3 er fra nyttårsaftenen i år! Alt i alt: Jeg SÅ mye bedre ut denne nyttårsaftenen, jeg HADDE det mye bedre, og alt gikk som smurt. Smackalacka! 😀

Hjemme på perm + update!

Idag ble jeg kjørt hjem i halv elleve tiden, og har vært hjemme siden, skal ligge over til imorgen! 🙂 Det blir bra, har kost masse med Peach, og hun har vært hjemme helt siden jeg kom istad.

Jeg beklager veldig for at jeg ikke har skrevet noe på en stund, men kortet på telefonen min ble ganske så fort slukt opp av all FB og når jeg blogget. Så det er bare derfor dere ikke har hørt noe fra meg.

Tiden på Psyk begynner å gå ganske så tregt. Det gikk raskt i starten , men det hadde kanskje noe med at jeg var dårlig. Nå føler jeg meg mye bedre, faktisk, og tiden går tregt,  som jeg sa. Medisinene er blitt endret og økt, og det føles herlig å ikke ha så mange stemmer i hodet. Det negative er at tankekjøret kommer for fullt nå som stemmene blir mindre. Vet ikke om det er noe å få gjort noe med heller..

Det er lite å finne på der ute, så det går mest i TV, yatzy, kortspill og litt bordtennis.
Gå turer gjør vi også, og det hender jeg og M (medpas.) prøver å overtale personalet til å kjøre en tur. Sånn ca hver dag! 😛 meeen, som hun sier; Døgnet har mange timer, og de skal fylles med noe.

Savner Peach hver eneste dag da <3

Nå sitter jeg å venter på ei GOD venninne. Fleur! 🙂
Gleder meg sånn til hun kommer, vi har det alltid morro! Hæhæhæ! 🙂
Så håper jeg dere får en god helg! Til søndagen skal jeg muligens på kino med pappaen min. Noen som vet om noe bra som går nå?

SNAKKES PPL <3
Glad i dere! :*

Hm :-/

I går tok jeg med meg pusene og dro til Camilla. Det var godt å være der i natt. Prøve å tenke på noe annet, selvom det ikke var lett. Følte jeg var kjempe sur, og bare satt å furta og grynta. Men vi koste oss også da 🙂 Lagde litt julepynt, spilte spill, og sang singstar. Var kjempe koselig! Tusen takk Camilla, for at jeg fikk være hos deg i natt. Like greit at ikke jeg var aleine hjemme. Alene hjemme og fucked i hodet er ikke bra.

Tlf samtalen med T gikk greit, jeg klarer å fortelle ting litt bedre over tlf.
Hun skal ringe meg imorgen kl 12.30 så skal vi avklare ting rundt kokkoheimen, og om jeg skal inn dit for en periode.
Jeg er sykemeldt ut denne uken, muligens neste uke også..

På fredag skal jeg i begravelse ;( Gruer meg kjempe masse.
Onkelen til pappa som har vært der alltid, og føltes som en ekstra bestefar. Men du ville dette selv, du har hatt et strevsomt liv, og vært mye alene. Jeg håper du får hvile i fred. <3 Glemmer deg aldri.


Line Berg

Innleggelse,Utdannelse,Vise ord fra en vis dame!

Heisann, dere.
Nå lurer nok noen av dere på hvor det er blitt av meg, samtidig som dere sikkert har et lite clue.
Forrige tirsdag for en uke siden ble jeg lagt inn på akuttmottaket. Låste dører og alt det der, you know. Det har vært en veldig tung, slitsom uke, men i overigår ble jeg skrivd ut, og jeg er enda sliten.

Jeg er utslitt. Jeg er på min andre uke nå, borte fra jobben.
Føler ikke jeg blir møtt med forståelse fra familien. Dagen etter jeg kom hjem fra mottaket: «hvordan skal du jobbe imorgen da?»  – Jeg skal ikke jobbe, hadde jeg tenkt. Jeg føler jeg blir trykket opp i et lite hjørne hvor jeg får moral prekenen om at jeg fullføre utdanningen, og at jeg ikke kan hoppe av nå. Jeg prøver å si jeg må ta det i mitt tempo, men får slengt tilbake at hvis det skal gå i mitt tempo vil det ta 100 år før jeg blir ferdig. Hvem sitt tempo skal jeg ta det i, da? Ditt??
Vet du, de fleste med moderat depresjon KLARER ikke å jobbe, så du skal faen meg være glad for at jeg føler meg såpass  presset at jeg tvinger meg selv på jobb! Det er ikke rart jeg får mange akutte innleggelser da, når jeg sliter meg HELT ut, bare for å glede deg.

Uansett har jeg tenkt lenge nå, på om jeg har valgt riktig utdannelse.
Da blir det feil også, da skylder hun på noen av vennene mine (som ikke har jobb) som har satt griller i hodet på meg. Lurer på hvem som er mest paranoid her, jeg?

Men, det er egentlig jævlig unødvendig å henge deg ut på bloggen på denne måten, jeg veit det. Men det må bare bli sånn, når det er på denne måten jeg får ut det jeg sitter inne med.

En KLOK dame sa til meg for litt siden:
«Å være psykisk syk er en jobb som tar all tid. Kanskje du skal gjøre den jobben ferdig før du starter på en formell en?»
– Det der er faen meg så sant!

faen faen faen

jeg har vært i samtale idag.. gikk til helvete føler jeg.. var hos henne i nesten 2 timer.. jeg klarer å si noe, og T klarer faktisk å gjette seg fram til litt forskjellig, så jeg slipper å fortelle alt.. Jeg bare nikker eller sier ja hvis det hun gjetter er riktig.. MEN..
jeg skal til henne nå på fredag igjen( i over i morgen), og jeg er redd for at det blir tatt en beslutning over hodet på meg nå snart:(:(
Jeg blir kanskje innlagt, og det må jeg gå med på «frivillig»,ellers blir det tvang.
Men vi får se hva jeg får gjort. Skal prøve alt jeg kan for å få snudd om på dette, for jeg har ikke lyst å bli innlagt på akuttmottaket igjen… kjære gud (selvom jeg ikke tror på han) la meg slippe 🙁 la meg slippe dette forjævlige livet. jeg er så trøtt og lei alt.

Uspesifisert psykose.

Jeg har visst en diagnose – som jeg ikke visste om, vel og merke. Og den fikk jeg da jeg var lagt inn på post 5. Jeg syns det er helt utrolig at de ikke informerer om at de setter en diagnose. Jeg fikk vite det IDAG, på ansvarsgruppe møte. Og dèt er ikke ok..

Har fått sånn hentelapp for spesialpost, så jeg regner med det er journalen fra oppholdet mitt fra post 5, så jeg gleder meg til å se hva det står om meg, og om jeg har fler diagnoser jeg ikke visste om.

Så da har jeg diagnosen Uspesifisert Psykose, tror iallefall det var det det het.

En liten (stor) oppdatering.

Home sweet home.
Ja, jeg er da tilbake, etter å ha vært innlagt fra 30/11 – 15/12. Jeg har vokst litt, og klart å sette ord på ihvertfall litt fler ting enn hva jeg gjorde før. Det har også vært vanskelig med tanke på de andre som var innlagt der, jeg var den yngste, ikke at det har noe å si, men noen er sykere enn meg, altså, alle var sykere enn meg (om jeg i det hele tatt skal kalle meg selv for syk?!), og det gjorde meg litt redd, men det gikk forsåvidt bra. Jaja, samme det, jeg er hjemme nå ihvertfall.

Lørdagen som var fikk jeg handlet nesten alle julegavene, og det var deilig, selvom det var så jævlig med folk at jeg såvidt fikk pusterom. Jeg har pyntet bittelitt til jul, rød juleduk, røde lys, og har kjøpt en blomst ; julestjerne. Det får holde tror jeg. Orker ikke så alt for mye jul her i huset..
Jeg har fått utrolig mange julekort, og jeg takker og bukker for det. Det satte jeg virkelig pris på, mange gode ord, og søte bilder!! Jeg hadde tenkt å skrive julekort selv, men har ikke kommet så langt enda, men prøver å få gjort det i løpet av helgen.

Jeg har ikke hatt så mye å si, som dere sikkert skjønner, siden det er hundre år siden sist jeg skrev. Har hatt mitt å stri med, som alle andre, men men. Hehe, men det skal jeg rette opp i nå (som jeg alltid sier!)
Jeg er bare glad for at det ser ut til at jeg får ordentlig hjelp, og litt mer oppfølging nå, etter siste innleggelse, og jeg håper de mener det når de har sagt det. Vi får se..

Sånn ellers så har jeg fått borteboerstipend på særskilte vilkår. Noe jeg er STOR fornøyd med! Jeg får nemlig 40.000 til sammen. 20.000 tilbake betalt for halvåret som har vært, og den samme summen neste halvår! Utrolig deilig, så gleder meg til jeg får pengene på konto!!

På tirsdagen som var, skulle jeg egentlig på juleavslutning med post5 som jeg var innlagt i over et halvt år, men pga jeg var innlagt på hus 4 her i by’n fikk jeg ikke lov. Jeg hadde gleda meg sykt, og var heelt innstilt på å dra dit, men så får jeg vite at jeg ikke får lov. Gud å jeg ble forbanna!! Jeg var så forbanna at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg, beggynte å gråte av sinne, for jeg hadde virkelig ikke ord..

Camillaen min og smurfen har dratt til syden nå da, noe jeg ikke syns så særlig om. misunner dem det så jævlig, men jeg ville helst hatt Camilla her i nærheten! MEN jeg vil de skal kose seg, og håper de gjør det 🙂 <3

Andre ting som skjer, tja?
Jeg har forsåvidt dyrehage i leiligheten nå, men det er bare kos!
1 hund, 2 dverghamster, 1 vanlig hamster, 1 kanin, 4 fisker.
Dvs: Jeg passer hunden til stesøstera mi, Marita, og hun heter Tessie. Passer også hamsteren til Camilla, siden de er i syden. Så jeg koser meg her hjemme med huset fullt.

Nå skal jeg se på x-factor. GLEDER MEG!!
Håper dere har noe å glede dere til også. Også håper jeg det går bra med dere.
Skal sjekke alle bloggene og kommentere imårra!! 🙂

Peace <3

TOTALT BESØKENDE
På Lineffs.com ~
Denne måneden ~
Denne uken ~
I dag ~
Online nå ~

Peach & Meg

- bilde kommer senere -
♥ The forbidden candy is the sweetest. ♥

Jeg smiler aldri mer, enn når jeg har det som værst.
Merker på en arm,
som kart over et liv ,
du selv har valgt å leve,
i svart hvitt- negativ.

Skalpell, barberblad, kniv ,
speilbit, glass og salt
redskaper til smerte,
som en lydløs straff for alt.

Dine pinsler er private,
det synes du å mene,
men jeg vil så gjerne hjelpe,
så du slipper gå alene.

Presset fra en selv,
er den tyngste bør å bære,
håp og tusen drømmer drømt,
om alt du ønsket være.

Men hør meg, kjære søster,
på det jeg har å si,
du trenger ikke streve,
for du er alt du vil bli .

Det er knivens skarphet,
som gjør dronningen til narr ,
for du har all verdens styrke ,
men du bruker den på arr.